Oppaanne onnistuneeseen energiaremonttiin!
Maalämpö taloyhtiöönne? 

Palvelu pääpiirteittäin:

Esiselvitys


Tutustuminen nykyiseen lämmönjako- sekä sähköjärjestelmään. Kerätään tietoja lämmitysjärjestelmästä kuten ikä, käyttöikä, huoltohistoria, energian kulutus useammalta vuodelta. Lisäksi selvitetään mm. lämmityskäyrän soveltuvuus lämpöpumpulle, tutustutaan käyttöveden kierron lämpöhäviöihin.
Esiselvitys vastaa tärkeisiin kysymyksiin matkalla edullisempia energialaskuja. Soveltuuko lämpöpumppu taloyhtiön lämmitykseen? Mahtuuko laitteisto nykyiseen lämmönjakohuoneeseen? Minkä tehoinen lämpöpumppu tarvitaan? Montako ja kuinka syviä lämpökaivoja pitää porata? Voidaanko osa lämpökaivoista korvata poistoilman lämmön talteenottolaitteistolla?
Saadaan selvyys, tarvitaanko sähköjärjestelmään uusia keskuksia. Riittääkö nykyiset sähkönsyöttökaapelit?Kilpailutus ja tarjousten vertailu


Pyydetään tarjoukset urakoitsijoilta. Vertaillaan ja ”tasapäistetään” saadut tarjoukset. Pidetään urakkaneuvottelut valittujen urakoitsijoiden kanssa. Mikäli taloyhtiöllä on jo tarjoukset urakoitsijoilta, tarjoamme tarjousten vertailua. Kirjoitamme tarjouksista selkeän yhteenvedon, jonka avulla taloyhtiön on helpompi tehdä hankintapäätös.Urakan valvonta


Tähän vaiheeseen liittyy usein myös sopimuksen tarkistus. Työmaakokoukset, työmaakäynnit sekä valvontaraportointi on tämän vaiheen ydintä.

Posti
Puhelu
Tietoja